Glendalough, citadela monahală a Sfântului Kevin (Glendalough, the Monastic City of Saint Kevin)

          Situat la sud de Dublin, în cadrul Parcului Natural al Munţilor Wicklow (Wicklow Mountains National Park), complexul monahal Glendalough este unul dintre cele mai importante centre ecleziastice din Irlanda. Originea fundaţiei este legată de aşezarea Sfântului Kevin, ca loc de retragere şi contemplaţie, în secolul al VI-lea d.Hr. în valea glacială a munţilor Wicklow.

        Sfântul Kevin (498 – 3 iunie 618)[1], cunoscut ca şi StCóemgen (cel bland)[2], după ucenicia de 7 ani din preajma Sfântului Petroc de Cornwall[3], hirotonit de un anume Episcop Lugidus este călăuzit de un înger şi părăseşte orice formă de civilizaţie pentru a se retrage într-o mică peşteră, aflată la 10 metri deasupra lacului mare (Upper Lake) din Glendalough, numită până astăzi " Patul Sfântului Kevin" (St. Kevin's Bed). Petrece astfel o viaţă austeră în mijlocul naturii înrădăcinat în rugăciune  timp de 7 ani umblând desculţ şi îmbrăcându-se cu piei de animale.
Până în anul 540 d.Hr. înălţimea vieţii duhovniceşti a Sfântului Kevin atrage mulţime de ucenici şi astfel se iveşte nevoia aşezării temeliei unei comunităţi monahale care în timp s-a dovedit a fi un adevărat seminar duhovnicesc şi matrice a altor mănăstiri, Sfântul Kevin devenind astfel primul stareţ (abbot).
Deşi nu s-a păstrat nici o versiune scrisă a vieţii Sfântului, majoritatea detaliior despre viaţa sa sunt preluate din tradiţia legendară irlandeză şi din pătura dovezilor istorice (Irish Annals).
Ziua de prăznuire a Sfântului este 3 iunie.

       

Glendalough (Glenn dá Locha), valea celor două lacuri

Complexul ecleziastic este un adevărat tezaur cultural-duhovniceasc al Irlandei, cuprinzând în aria sa 7 ruine de biserici, două cruci celtice (Celtic Crosses), un turn rotund întreg (Round Tower) şi un cimitir vechi cu pietre funerare impresionante, fiind cel mai vizitat loc de pelerinaj din insulă.
După adormirea Sfântului Kevin, mănăstirea s-a aflat într-o continuă dezvoltare şi extindere, adunând în preajma ei şi o numeroasă comunitate de laici. Numărul mare de monahi şi vieţuitori atestă existenţa celor 7 biserici şi a spaţiului vast în care acestea au fost răsfirate. Vârful renaşterii spirituale din secolele XI-XII, aduce de pe continent noi ordine monahale impunând la Glendalough construcţia unei catedrale începând cu secolul al X-lea.
În 1398 furia englezilor doboară întregul aşezământ până la stadiul de ruină urmând ca în 1539 mănăstirea să fie desfiinţată cu totul.


Vestigiile din Glendalough
Centrul turistic

Deşi a fost scaun episcopal al ţinutului Leinster, Glendalough işi pierde notorietatea începând cu secolul al XIII-lea când este ataşată scaunului episcopal din Dublin.
Astăzi Oficiul de Patrimoniu al statului (The Office of Public Works) a înzestrat locaţia cu un modern centru turistic care conţine una din crucile celtice (The Market Cross) alături de o mini-sală de cinema şi o expoziţie.

Principalele vestigii sunt:
Poarta de acces (The Gateway) realizată din două arcuri de granit, fiind unică în Irlanda;

Turnul rotund (The Round Tower) are o înălţime de 30 metri cu intrarea la 3,5 metri de pământ, fiind folosit ca şi reper/bornă dar şi ca magazie, clopotniţă şi refugiu în timpul atacurilor;

Catedrala (sec XII-XIII) poartă hramul Sfinţilor Petru şi Pavel şi conţine pietre ale unei biserici mai vechi;


Biserica Sfântului Kevin sau Bucătăria Sfântului Kevin (St. Kevin's Church) datată cu aproximaţie anului 1100 datorită acoperişului din piatră, realizabil odată cu inaugurarea construcţiilor cu mortar. Este de asemenea construită din pietrele unei alte biserici;

Biserica Sfântului Ciarán (St. Ciarán's/Kieran's Church) redescoperită în 1875 doar temelia, ridicată probabil în cinstea fondatorului mănăstirii de la Clonmacnois, Sfântul Ciaran;
Biserica Sfintei Treimi (Trinity Church sec. XI- XII);
Biserica Mântuitorului (St. Saviour's Church cca. 1153) construită mai târziu în stil augustinian pe vremea lui St. Lawrence O’Toole;
Biserica Reefert (Reefert Church cca. 1100 ) denumirea sa semnifică “locul de îngropare al regilor”;
Biserica Sfânta Maria (St. Mary's Church) aflată lângă drumul de acces este una din cele mai timpurii construcţii;
Casa Preotului (The Priests' House) este un mic paraclis cu atribuţii de relicvar, care probabil a adăpostit moaştele Sfântului Kevin cândva; este reconstruită în 1870;
The Market Cross (sec XII) are o înălţime de 2 metri pe care sunt reprezentate Răstignirea şi conturul unui stareţ, probabil Sfântul Kevin;

Crucea Sfântului Kevin (St. Kevin's Cross) 
sculptată dintr-o singură piatră de granit cu înălţimea de 2,5 metri, este cel mai vechi vestigiu din Glendalough aparţinănd secolelor al VI-lea sau al VII-lea d.HR.

Patul Sfântului Kevin (St. Kevin's Bed) este o mică peşteră aflată la 10 m deasupra lacului mare (Upper Lake);


                                             Informaţii utile şi sfaturi practice

Pentru Centrul Vizitatorului Taxa de intrare este de 3€/persoană..
Condiţiile climaterice sunt specifice zonei montane (temperatură scăzută, ploaie).
Fiecare vizitator este îndrumat să-şi asigure o rezervă în plus de apă.
Durata filmuleţului de la Centrul Vizitatorului este de 17 minute.
Încălţăminte comodă şi adecvată.

St. Kevin and the Blackbird (1996)
Seamus Heaney

And then there was St Kevin and the blackbird.
The saint is kneeling, arms stretched out, inside
His cell, but the cell is narrow, so

One turned-up palm is out the window, stiff
As a crossbeam, when a blackbird lands
And lays in it and settles down to nest.

Kevin feels the warm eggs, the small breast, the tucked
Neat head and claws and, finding himself linked
Into the network of eternal life,

Is moved to pity: now he must hold his hand
Like a branch out in the sun and rain for weeks
Until the young are hatched and fledged and flown.

*

And since the whole thing’s imagined anyhow,
Imagine being Kevin. Which is he?
Self-forgetful or in agony all the time

From the neck on out down through his hurting forearms?
Are his fingers sleeping? Does he still feel his knees?
Or has the shut-eyed blank of underearth

Crept up through him? Is there distance in his head?
Alone and mirrored clear in love’s deep river,
‘To labour and not to seek reward,’ he prays,

A prayer his body makes entirely
For he has forgotten self, forgotten bird
And on the riverbank forgotten the river’s name.
Resurse

Photo Credit: Claudine - picturingireland.blogspot.com[1] Saint Kevin (IrishCaoimhínLatinCoemgenus).
[2] Fair-begotten.
[3] (†564) Originar din ţinutul Wales şi instruit în Irlanda, fondator al unei mănăstiri în Cornwall (UK).