Chester Beatty Library - Biblioteca expoziţie Chester Beatty


 Aflat in vecinatatea Dublin Castle, Chester Beatty, este singurul muzeu din Irlanda care a câștigat titlul de European Museum of the Year (2016).  Conține manuscrise, picturi în miniatură, desene, cărți rare şi artă decorativă adunate într-o bogată colecţie iniţiată de către un singur om Sir Alfred Chester Beatty (1875 – 1968).
Printre cele mai însemnate exponate amintim Biblical Papyri, copii ale Bibliei, copii  Qur'an frumos illustrate, papirusuri Egiptene, precum și manuscrise din perioada medievală și renașcentistă europeană.

Biblical Papyri (sec. II – IV dHr.) conţine copii după cele patru evanghelii, Faptele Apostolilor, Epistolele Sfântului Apostol Pavel, Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul şi diverse fragmente ale Vechiului Testament. Acestea sunt considerate ca fiind printre cele mai timpurii copii care se cunosc până acum.  Colecția în ansamblul ei prezintă o gamă largă și variată de exponate însumând expresia creativă a omului începând cu aproximativ 2700 îHr. până în prezent.

Resurse